Bestuur

Het bestuur van MaiLena is onbezoldigd en wordt gevormd door:

● Voorzitter: Welmoed de Graaf

Welmoed de Graaf (1970) studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen werkte zij als dramaturg, regisseur en actrice. Sinds 1997 werkt zij bij Theater A la Carte, inmiddels haar eigen bedrijf. Zij zet theater in als middel om mensen een spiegel voor te houden, om tot nadenken en dialoog aan te zetten. Ook werkt zij als trainer in communicatie- en teamtrainingen.

● Secretaris: Joke Ballintijn

Na haar studie Film en Televisiewetenschap in Utrecht werkte Joke Ballintijn (1969) als producent, programmeur en curator op het gebied van film en mediakunst. Ze was lid van programma- en adviescommisies bij o.a. het Internationaal Film Festival Rotterdam, het Nederlands Film Fonds en het Mondriaan Fonds. Van 1999-2012 was zij verbonden aan het Nederlands Instituut voor Mediakunst als medewerker collectie- en distributie. Momenteel woont zij in Amsterdam en is adviseur Kunst & Cultuur bij Fonds 21.

● Penningmeester: Leonie Schulp

Leonie Schulp (1971), woonachtig in Utrecht, studeerde bij de Hogeschool voor de kunsten Amsterdam,  Museologie aan de Reinwardt Academie van 1991 – 1995, afstudeerrichting beheer en behoud. Ze is 13 jaar werkzaam geweest tot 2004 bij het Acu (politiek, cultureel centrum te Utrecht) als financieel medewerker, barmedewerker en dj. Sinds 2004 werkzaam bij Stichting Gids, dat in 2015 (na een fusie) Stichting WIJ 3.0 is geworden, in de functie van financieel controller. WIJ 3.0 is een organisatie voor activering en re-integratie te Utrecht e.o. Hobby’s: Fotografie en reizen.